Glasögon för företag

För arbetsgivare

Synia har ett enkelt och kostnadseffektivt koncept för företag. Istället för att enskilda medarbetare ska behöva ta sig från företaget till en optiker, dels för att genomgå synundersökning och dels för att justera de färdiga glasögonen, så kommer vi till ditt företag.

Våra optiker har mobil utrustning och genomför synundersökning och tillpassning av glasögon på plats. Allt som allt tar det 45-50 minuter per person. Som en bonus finns det möjlighet att anpassa glasögonen efter den faktiska arbetsplatsen.

En bra syn på jobbet handlar inte bara om arbetsanpassade glasögon. Det handlar också om rätt ljussättning, rätt möblering och andra synhjälpmedel. Genom att skapa en ögonvänligare arbetsplats finns rejält att vinna:

• Produktiviteten ökar.
• Arbetet kan utföras med högre precision och kvalitet.
• Antalet sjukskrivningar minskar.
• Motivationen och arbetsglädjen ökar.
• Personalen blir nöjdare med dig som arbetsgivare.
• Dina anställda stannar längre inom företaget.
• Lönsamheten ökar.

Låt Synia höja effektiviteten och trivseln också på din arbetsplats.

Terminalglasögon

Stillasittande arbete med lång tid framför datorskärmen kan orsaka inte bara ögonbesvär utan även trötthet, huvudvärk och stelhet.

Terminalglasögon, (bildskärmsglasögon), är anpassade för arbete framför bildskärmen. Även annat arbete med t.ex. finmekanik eller handarbete kräver speciellt avståndsanpassade glasögon.

Skattefria terminalglasögon är en förmån som uppskattas både av anställda och företagsledning då man förebygger sjukdom och ökar effektiviteten.

Det är viktigt att glasögonen är anpassade för rätt avstånd, vilket varierar från person till person. Vi hjälper dig att utifrån din situation ta fram ett par riktiga glasögon.

Vi har avtal för terminalglasögon med Gnesta kommun, Region Sörmland och Telge. 

Skyddsglasögon

Om du har ett arbete som innebär att du utsätts för risker att skada din syn och ögon kan du få skyddsglasögon. Närmare definieras detta i en lagtext “Utförande av personlig skyddsutrustning 1996:7” utfärdad av Arbetsmiljöverket.

Viktigt är att dessa glasögon uppfyller kraven om hållfastighet och tillverkning som anges i EU direktiv 89/686/EEC. Synia tillhandahåller skyddsglasögon från certifierade leverantörer.

Regler

Arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla speciellt anpassade glasögon till anställda som tillbringar mer än 1 timme om dagen framför en bildskärm, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid Bildskärm 1998:5.§6

Om du har ett arbete som innebär att du utsätts för risker att skada din syn och ögon kan du få skyddsglasögon, närmare beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskriftUtförande av personlig skyddsutrustning 1996:7.

Arbetsgivare som bekostar en anställds terminalglasögon eller skyddsglasögon anses som en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete. Skattefriheten gäller även s.k. närprogressiva glas om  arbetsförhållandena kräver sådana glas.